Generalforsamling 2018

 


 Generalforsamling 6 februar 2018 i Diernæs forsamlingshus der var 44 medlemmer mødt op efter generalforsamling fortalte John Krog om ejendomme og familier på Smedebakken og Sundbjergvej

Beretning

I årets løb får vi her i foreningen forespørgsler om forskellige emner. Nogen spørgsmål kan løses over internettet, men heldigvis kommer der gæster på arkivet, som har set på arkiv.dk, at vi har materiale, som man gerne vil se nærmere på. Og så sker det ofte, at vi får oplysninger den anden vej. Så det vi har i samlingen bruges til noget, og der er jo det der er en af grundene til, at det er vigtigt at samle, opbevare og registrere de mange forskellige arkivalier, som er blevet afleveret i årets løb.
Efter at Arkiv.dk er kommet, kan det vi lægger ind der, i princippet ses over hele verden; derfor skal man i dag være meget opmærksom.
Men det der skete i går, er jo historie i morgen, så det er stadig vigtigt, at man tænker sig om, inden man smider gamle skrifter, billeder m.v. ud. Ses igennem, sorteres, hvad er vigtigt og relevant, ikke offentliggøres, billeder scannes, leveres tilbage, om ønsket.
Der bliver løbende udbudt kurser, som vi deltager i, så vi er bedre rustet til at vide, hvordan gør vi, hvad må vi, hvad skal vi. Jørgen og jeg har f.eks. lige været i Svendborg et par dage. Det er altid inspirerende, god og engageret underviser, og andre kursister, som måske har ideer(inspiration.) Deltager i møder med Arkivsamvirke, SLA Fyn, lokalt Fællesmøde.
Ud over at frivillige, og bestyrelse arbejder med registrering, har vi den årlige gåtur som vi bestræber os på skal være til et interessant sted i området.
2017- turen var i Pipstorn skov, hvor Ditlev Berner fortalte om skoven og de nye ting, som foregår der. Det var 12. juni- lidt køligt, selvom vi kunne komme lidt i læ ved den store bålhytte. Der var deltagere også andre steder fra, altid godt. De der var godt gående kunne følge John Krog til Kirsten Skovs kilden; en god aften.
Ved generalforsamlingen sidste år blev alle genvalgt.
Synliggøre os på forskellig måde. Ugeavisen og Midtfynsposten:” Et kig i arkivet”, fra september til her fornylig. Landsbybladet bringer meddelelser.
Stavn 2017, Lennart Weber, Katterød. Supplerende på vores hjemmeside.
Opfordring til at skrive!!
Materiale.
Indkøb af computere, fremviser og hvad der er brug for på arkivet.
Medlemstallet i 2017 var ca. 320, desværre falder nogen fra, men glædeligt, at der også kommer nye medlemmer. Positiv modtagelse, når bestyrelse og suppleanter kommer rundt.
Mange tak for opbakning til medlemmer, frivillige, Poul Erik, Arne Broholm, Bent Jensen, (billeder), suppleanter, Karen Broholm, Ove K. Petersen,(medlemskort) revisorer Karin Daugaard, Poul Erik Pedersen, John, som altid er behjælpelig med at opklare diverse ting for os. Og selvfølgelig bestyrelsen.
Nye frivillige søges.Computer, kursus, besøge os på arkivet. Spændende!
Næste år 25 års jubilæum. Gør lidt ekstra for vores medlemmer. Tur- oplevelser andre steder. Kom gerne med ideer og forslag.