Arrangementer

Generalforsamling 18 februar 2020 i Katterød forsamlingshus

Beretning ved Kirsten Teisner

Generalforsamling i Katterød Forsamlingshus 18. februar 2020
Beretning for 2019
I 2019 havde foreningen sit 25 års jubilæum, og det fejrede vi med en sammenkomst i Katterød forsamlingshus, hvor ca. 80 deltog. Medlemmer og samarbejdspartnere var inviteret, hyggelig dag. Da vi senere havde generalforsamling i Diernæs blev det markeret med et meget inspirerende foredrag af professor Johs. Nørregaard Frandsen.
Men først blev generalforsamlingen afviklet, og der var nyvalg på en del poster, idet nogle ikke ønskede genvalg.
Randi Rasmussen blev erstattet af Jes Nørregaard i bestyrelsen. Ove K. Pedersen gik af som suppleant, Susanne Engberg ny, og genvalg til Karen Broholm. Revisorerne Karin Daugaard og Poul Erik Petersen blev erstattet af Ove K. Pedersen og Niels Dreyer.
Randi nu frivillig sammen med Arne Broholm, John Krog, som altid er god med oplysninger. Stor hjælp.
Der er hele tiden opgaver på arkivet med at registrere nyt- og der er noget som trænger til et eftersyn. Lige nu er en gruppe i gang med at ordne billeder, de skal jo være i specielle kuverter osv. Vi fordeler arbejdet imellem os, bliver aldrig arbejdsløse. Heldigvis får vi også nye billeder og arkivalier ind. Det er vigtigt for vores lokale historie. Det bliver lagt ud på Arkiv.dk. ( ca. 11.500 visninger). Hjemmesiden og facebook, hvor man kan finde oplysninger om foreningen, om arrangementer m.v.
Det vi lægger ind på arkiv.dk er til nytte for vores fælles historie.
Her fornylig har vi fået et par henvendelser fra Nationalmuseet, som gerne ville affotografere noget materiale, vi har om Diernæs Kirke og Diernæs Hospital. Også privatpersoner henvender sig ang. oplysninger om familie, ejendomme mv.
Modtager gerne billeder (affotograferes) gl. skøder og andre dokumenter. Så husk på os, når der ryddes op.
Gåturen sidste sommer var gennem den gamle Finstrup landsby, hvor Jes Nørregaard og Jørgen Elmelund fortalte. Det er jo kirkeruinen, der er mest kendt, men der har faktisk været en landsby. Vejret var fint, og vi sluttede med en forfriskning ved Holstenshus park.
Ugeavisen-Faaborg og Midtfyns-Posten bringer: ”Et kig i Arkivet” med små historier fra hele kommunen. Herfra har Jes Nørregaard skrevet om ”Holstenshus Teglværk, hvor både mænd og drenge knoklede” og jeg om: ”Hvordan Nørregaardsmanden fik sin ligkiste i god tid”. Ud fra materiale på arkivet, i fællesskab.
Stavn 2019,artikel af Anders Jørgen Olsen:” Rasmus Olsen, Tømrermester i 5. generation i Diernæs”.
Stavn udkommer igen i 2020,præsenteres her i nov.(bestemmer billeder til for-og bagside.)

Beretning og regnskab blev godkendt Alle valg var genvalg

Efter generalforsamling fortalte Lars Groth om oltiden i Diernæs sogn et fremragende foredrag vi var ca 80 mennesker flot.

Gå tur til området bag Holsteenshus og den gamle Findstrup landsby

Jes Nørregaard og JørgenElmelund fortalte om ejendomme og gårde der ligger eller har ligget  omkring Findstrup  vi var ca. 30 og sluttede med en forfriskning i parken på Holstenshuus