Arrangementer

Udgivelse af bogen om Katterød
Tak til alle der var med til udgivelsen af Lennart Weber og John Krogs bog om Katterød i Katterød Forsamlingshus. Det var en virkelig god aften.
Bogen kan stadig købes, kontakt John Krog.

Gåtur i Katterød 

Byvandring i Katterød d.20.juni 2023. John Krog fortalte om byen og dens indbyggere. Tak til alle fremmødte. 

 

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afholdt d.7.februar i Katterød forsamlingshus. Jørgen Elmelund trådte af som formand, tak til Jørgen for indsatsen.
Efter generalforsamlingen fortalte Rita Mikkelsen om vikingerne. 

 

Gå tur til Grostedet i Diernæs

Den 8-6 2022 var der gå tur til grostedet i Diernæs med 45 deltagere

Generalforsamling 7Februar 2022

Beretning for 2020 og 2021

Før beretningen vil vi mindes Bent Wikkelsø, som døde i august 2021, 97 år gammel. Bent var en af initiativtagerne til oprettelsen af ”Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening” i 1994, og han gjorde, i samarbejde med andre, et stort arbejde med at sørge for indsamling af arkivalier fra sognet, som vi i dag bygger videre på. Det siger vi en stor tak for.

Æret være Bent Wikkelsøs minde.

Endelig kan vi afholde generalforsamling. Beretningen vil derfor dække både 2020 og 2021. Som bekendt har corona de seneste 2 år gjort, at mange ting ikke har kunnet lade sig gøre. Adgangen til vores arkiv, hvor vi arbejder med sortering og registrering af materiale, går jo via Turistkontoret, som var lukket ned i perioder.

Men nu havde folk så tid til at dykke ned i slægtsforskning o.l., så der kom henvendelser, hvor man søgte forskellige oplysninger om familie, lokaliteter, billeder m.v. Noget kunne besvares på mail, og andet måtte vente til der igen var adgang til arkivet.  Men det er jo godt, at det der er samlet gennem årene kan bruges.

I årets løb deltager bestyrelsen normalt i møder med andre arkivfolk, i kommunen og på Fynsplan. Heller ikke det lod sig gøre. Men heldigvis er Stavn med artikler fra den gl. Faaborg Kommune udkommet begge år. I 2020 skulle Diernæs have været vært den dag Stavn udkom; men det blev også aflyst. Vi havde bestemt billeder til for-og bagside med Hospitalerne. Men turene rundt til medlemmerne med Stavn og medlemskort blev gennemført. Nu er der ikke mere så mange der betaler med kontanter, så det var bare for det meste at lægge tingene i postkasserne med oplysning om betalingsmuligheder.

Gåturene om sommeren et eller andet sted i området, måtte desværre også aflyses både 2020 og 2021.  Men SLA arrangerede tur til det nye Øhavs -museum v. havnen, som er nyskabelse. Det var 6. september(åben periode) 105 deltagere fra hele Fyn.

Alle foreninger i Diernæs Sogn har for nylig været indbudt til et møde, med henblik på at oprette lokalråd for området. Repræsentant fra kommunen, kom med oplæg. Der arbejdes videre med det, også her fra foreningen.

Medlemstallet er faldet lidt de seneste par år, men foreningen har stadig 283 medlemmer. Tak til medlemmerne for opbakningen. Tak til Landsbybladet, hvor vi kan få omtale. Og tusind tak til bestyrelsen, suppleanter, revisorer og frivillige for godt samarbejde.

 Håber meget at nogen har lyst til at være med i arbejdet, som bestyrelsesmedlem eller frivillig. Det er slet ikke kedeligt! Vigtigt, det er jo vores lokale historie, og dermed en del af Danmarks historie. På nettet, arkiv.dk kan man se, hvad der er lagt ud. Samlet har der været 40.203 visninger, så der er interesse.

Følgende valgt til bestyrelse

Jørgen Elmelund

Bodil Løfquist

Jes Nørregaard

Susanne Engberg

Hanne Hansen

Karen Broholm supplant

John Krog  Supplant

Efter generalforsamling Viste Erling Johansen Billeder fra sognet