Kommende arrangementer

 


Jubilæet vil også blive markeret ved generalforsamlingen i Diernæs Forsamlingshus tirsdag d. 5. Marts 2019 kl. 19.
Professor Johannes Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitet holder foredrag: ”Da landbolivet blev en by i provinsen”. Han er kendt som en engageret og morsom foredragsholder, som også kender vores område rigtig godt.
Der bliver desuden sørget for lidt godt at spise og drikke.

Dagsorden

Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening
afholder
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 5. Marts 2019 kl. 19.30
I Diernæs forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år
3. Regnskab for året 2018
4. Behandling af indkomne forslag
( forslag skal være formanden i hænde senest 1.febr.2019)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Efter tur afgår:
Randi Rasmussen
Bodil Løfqvist
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et traktement

Foredrag v. professor Johannes Nørregaard Frandsen

Venlig hilsen
Bestyrelsen