Kommende arrangementer

Diernæs Sogns Lokalhistoriske Forening
afholder
Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 7. Februar 2023 kl. 19,30
I Katterød forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år
3. Regnskab for året 2022
4. Behandling af indkomne forslag
( forslag skal være formanden i hænde senest 1.febr.2023)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Efter tur afgår:
Jørgen Elmelund ønsker ikke genvalg
Bodil Løfquist vælges for 2 år
Jes Nørregaard vælges for 2 år
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt

Foreningen er vært ved kaffebord.

Venlig hilsen og vel mødt.

Bestyrelsen
Foreningens hjemmeside