Bestyrelse

 

Formand Jørgen Elmelund Christensen Strandgårdsparken 168 A 5600 Faaborg tlf 22474764

Næstformand  Jes Nørregaard Odensevej 80 a  Faaborg

Arkivleder Jes Nørregaard

Kasserer Bodil Løfquist Agermosevej 15 5600 Faaborg tlf. 62 61 

Sekratær Hanne Hansen Byvej 11

 Susanne Engberg

Suppleant Karen Broholm

Suppleant John Krog