Lokalhistorier

Katterød Mark 10

Min artikel i Stavn 2017 gav super gevinst. Jeg efterlyste oplysninger om dette postkort, som måtte være fra Katterød. Men jeg havde opgivet at finde gårdens placering. Men få dage efter at Stavn 2017 var udkommet blev jeg kontaktet af John Krog, der havde flere spændende informationer om kortet og damen med mælkejungen.

Huset er Katterød Mark 10. Og damen med mælkevognen er Karen Jensen. Karen blev født 22. december 1886 på Agermosegården i Diernæs. Den 10. maj 1912 blev Karen gift med Jacob Hansen. De overtog gården på Katterød Mark 10 kort tid efter at de var blevet gift, og 3. november 1912 fødte Karen en søn, Svend Rasmus Hansen.

1912 blev dermed et skelsættende år for den lille familie, men de blev kun ganske kort tid på gården. Allerede i 1914 blev gården solgt til Peder Themmesen. Det har ikke været muligt at finde Karen og Jacobs nye adresse.

Til gengæld ved vi nu, at fotografiet er fra 1913. Det er brugt som postkort og stemplet 22-12-1913, og der er ingen blade på træerne, og billedet er formentlig fra det tidlige forår 1913 eller efteråret 1913.

Lennart Weber