Udgivelser

STAVN udgives af museer, arkiver og folkemindesamlinger i Faaborg Kommune. Bogen indeholder artikler fra de lokalhistoriske foreninger i Faaborg Kommune. 

Stavn udkommer årligt i november måned og koster  100 kr.  Stavn kan desuden lånes på Faaborg Bibliotek.